ArPL § 4 mom. 3

Lagrum där
eurobeloppet
har fastställts
Ursprungligt
eurobelopp
Lönekoefficient Eurobelopp
år 2007-2015
Obs.
Lag § mom. Värde År
ArPL 4 3 41.89 1.000 2004 57.10 År 2015,
värde 1.363
      41.89 1.000 2004 56.55 År 2014,
värde 1.350
      41.89 1.000 2004 55.59 År 2013,
värde 1.327
      41.89 1.000 2004 54.08 År 2012,
värde 1.291
      41.89 1.000 2004 52.49 År 2011,
värde 1.253
      41.89 1.000 2004 51.57 År 2010,
värde 1.231
      41.89 1.000 2004 49.93 År 2009,
värde 1.192
      41.89 1.000 2004 47.08 År 2008,
värde 1.124
      41.89 1.000 2004 46.08 År 2007,
värde 1.100