Belopp som bestäms i arbetspensionslagarna från år 2005

Klicka på länkarna för att komma till de indexjusterade beloppen för året i fråga. Från årtalstabellen kommer du till en tabell över lagrummen.I lönekoefficienttabellerna syns en kort beskrivning när man pekar med kursorn på en lag eller ett moment.

ArPL FöPL LFöPL
LFöPF
SjPL

OffPL
KomPL
StaPL

 

StPEL ArfrL ArPL beräknings-
grunder
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
2010 2010 2010 2010 2010 2010
2009 2009 2009 2009 2009 2009
2008 2008 2008 2008 2008 2008
2007 2007 2007 2007 2007 2007
2006 2006 2006 2006
2005 2005 2005 2005


 

APL, KAPL, KoPL
2006
2005