Belopp som justerats med APL-halvvägsindex

Före år 2005 justerades penningbeloppen i arbetspensionslagarna med APL-halvvägsindex. Efter det här justerades penningbeloppen med APL-halvvägsindex i de fall där pensionen räknades enligt 2004 års bestämmelser. Halvvägsindex fastställdes sista gången för år 2013.

 

  2009 1999 1989 1979 1969
  2008 1998 1988 1978 1968
  2007 1997 1987 1977 1967
  2006 1996 1986 1976 1966
  2005 1995 1985 1975 1965
  2004 1994 1984 1974 1964
2013 2003 1993 1983 1973 1963
2012 2002 1992 1982 1972 1962
2011 2001 1991 1981 1971  
2010 2000 1990 1980 1970