Indextal och belopp

Lönekoefficienten och arbetspensionsindex fastställs för varje kalenderår utifrån förändringar i inkomst- och prisnivån. Penningbeloppen som anges i arbetspensionslagarna justeras enligt förändringar i lönekoefficienten.

Pensionsindex år 2019 och 2018 ( ändringen med två decimaler utan avrundning)

2019 2018
Arbetspensionsindex 2585
(förändring 1,45 %)
2548
(förändring 0,55 %) 
Lönekoefficient 1,417
(förändring 1,86 %) 
1,391
(förändring 0,14 %)