Indextal och belopp

Lönekoefficienten och arbetspensionsindex fastställs för varje kalenderår utifrån förändringar i inkomst- och prisnivån. Penningbeloppen som anges i arbetspensionslagarna justeras enligt förändringar i lönekoefficienten.

Pensionsindex år 2021 och 2020 ( ändringen med två decimaler utan avrundning)

2021 2020
Arbetspensionsindex 2631
(förändring 0,53 %)
2617
(förändring 1,23 %) 
Lönekoefficient 1,465
(förändring 1,31 %) 
1,446
(förändring 2,04 %)