Indextal och belopp

Lönekoefficienten och arbetspensionsindex fastställs för varje kalenderår utifrån förändringar i inkomst- och prisnivån. Penningbeloppen som anges i arbetspensionslagarna justeras enligt förändringar i lönekoefficienten.

Pensionsindex år 2020 och 2019 ( ändringen med två decimaler utan avrundning)

2020 2019
Arbetspensionsindex 2617
(förändring 1,23 %)
2585
(förändring 1,45 %) 
Lönekoefficient 1,446
(förändring 2,04 %) 
1,417
(förändring 1,86 %)