Indextalen och beloppen

På sidorna finns indextalen från och med år 1962 samt penningbeloppen i arbetspensionslagarna under olika år.

Indextal och belopp

Lönekoefficienten och arbetspensionsindex fastställs för varje kalenderår utifrån förändringar i inkomst- och prisnivån. Penningbeloppen som anges i arbetspensionslagarna justeras enligt förändringar i lönekoefficienten.

Pensionsindex år 2022 och 2021 ( ändringen med två decimaler utan avrundning)

2022 2021
Arbetspensionsindex 2691
(förändring 2,28 %)
2631
(förändring 0,53 %) 
Lönekoefficient 1,501
(förändring 2,45 %) 
1,465
(förändring 1,31 %)