Indextalen och beloppen

På sidorna finns indextalen från och med år 1962 samt penningbeloppen i arbetspensionslagarna under olika år.

Indextal och belopp

Lönekoefficienten och arbetspensionsindex fastställs för varje kalenderår utifrån förändringar i inkomst- och prisnivån. Penningbeloppen som anges i arbetspensionslagarna justeras enligt förändringar i lönekoefficienten.

Pensionsindex år 2023 och 2022 ( ändringen med två decimaler utan avrundning)

2023 2022
Arbetspensionsindex 2874
(förändring 6,80 %)
2691
(förändring 2,28 %) 
Lönekoefficient 1,558
(förändring 3,79 %) 
1,501
(förändring 2,45 %)