Författningstjänsten

innehåller gällande arbetspensionslagstiftning, upphävda bestämmelser, central rättspraxis om arbetspensioner, beräkningsgrunder, kostnadsfördelningsgrunder samt indextal och belopp. 

Aktuellt

EU:s allmänna dataskyddsförordning publiceras i författningstjänsten vecka 38 med förkortningen GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen tillämpas fr.o.m. 25.5.2018.

Tillämpningsanvisningarna för arbetspensionslagstiftningen

är Pensionsskyddscentralens rekommendationer till arbetspensionsanstalterna med avsikt att främja en enhetlig tillämpning av arbetspensionslagstiftningen i pensionsanstalterna. Tillämpningsanvisningarna finns på svenska och finska

i Arbetspensionslagstiftningen ›

 

Lagstiftning ›

Författningsändringar har beaktats t.o.m. nr 680/2017, publicerad den 12.10.2017. Författningsändringarna fram till och med nr L 258 i EUT (publicerad 6.10.2017) har noterats.

Visa flera ändrade författningar ›

Visa flera ändrade författningar ›