Yhteystiedot ja linkit

 

Eläketurvakeskus (ETK)

Eläketurvakeskus on työeläkejärjestelmän lakisääteinen keskuselin.

http://www.etk.fi

 

Eläkelaitokset ja yhteistyökumppanit

Eläkelaitosten ja yhteistyökumppanien yhteystiedot löytyvät Työeläke.fi -palvelun Eläkelaitokset -osion Yhteystiedot -kohdasta.

http://www.tyoelake.fi

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa muun muassa työeläkelainsäädännön valmistelusta.

http://www.stm.fi

 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (TELK)

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on eläkelaitoksista riippumaton ensimmäinen muutoksenhakuaste työeläkeasioissa.

http://www.telk.fi

 

Vakuutusoikeus (VakO)

Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin, joka on ylin muutoksenhakuaste kaikissa eläkeasioissa.

http://www.oikeus.fi/vakuutusoikeus

 

Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin huolehtii, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa. Se myös ratkaisee EU-maiden ja EU:n toimielinten välisiä riitoja. Yksityishenkilöt, yritykset ja muut organisaatiot voivat viedä asioita tuomioistuimeen, jos ne katsovat jonkin EU-toimielimen rikkoneen heidän oikeuksiaan.

http://www.curia.europa.eu

 

Eduskunta

Eduskunnan internet-sivuilta löytyvät mm. hallitukset esitykset ja valiokuntien mietinnöt.

http://www.eduskunta.fi

 

Finlex

Finlex on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton internet-palvelu.

http://www.finlex.fi

 

EUR-Lex

EUR-Lex sisältää EU:n oikeudelliset asiakirjat EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

http://www.eur-lex.europa.eu

 

Euroopan komissio

Euroopan komissio vastaa muun muassa sosiaaliturvan yhteensovittamisesta EU:ssa.

http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=849