Perusteet

Laskuperusteiden mukaan määräytyvät työeläkelaitosten vakuutusmaksut sekä vastuuvelan ja eläkevastuun määrä.

Kustannustenjakoperusteiden mukaan jaetaan mm. kustannukset maksetuista eläkkeistä eläkelaitosten kesken.

Kertoimien laskentamuistiot

Kertoimien aikasarjat Työeläkelakipalvelussa

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavio- ja periaatemuistiot
2/2023, 12/2022, 6/2022, 2/2022, 8/2021, 1/2020, 8/2019, 1/2019, 8/2018, 3/2017, 10/2016, 2/2016, 4/2015, 5/2007

Osaketuottokertoimen laskentamuistiot (Vuositasoisen kertoimen laskenta ennen vuotta 2023 on muistiossa 4/VVVV.)
1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023
1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022
1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020
1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019
1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018
1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016
1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014

Täydennyskertoimen laskentamuistiot 
5/2023, 6/2023,
1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023
1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022
1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020
1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019
1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018
1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016
1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014

Perustekoron vertailuarvon laskentamuistiot 
1/2023, 2/2023,
1/2022, 2/2022
1/2021, 2/2021
1/2020, 2/2020
1/2019, 2/2019
1/2018, 2/2018
1/2017, 2/2017
1/2016, 2/2016
1/2015, 2/2015
1/2014, 2/2014

Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun tasauskertoimen (k) laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2023.)
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien korotuskertoimien (iv) laskentamuistiot *) (Julkaistaan, kun kertoimet on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2023.)
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

*) Vuonna 2016 ei tehty iv-korotuksia. Ks. TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteiden perustelut vuodelle 2016.

Hoitokustannusosan laskennassa käytettävät suureet (Julkaistaan, kun työeläkeindeksi ja palkkakerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on lokakuussa 2023.)
2023