Kertoimien laskentamuistiot

Kertoimien aikasarjat Työeläkelakipalvelussa

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavio- ja periaatemuistiot
8/2019, 1/2019, 8/2018, 3/2017, 10/2016, 2/2016, 4/2015, 5/2007

Osaketuottokertoimen laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on laskettu. Arvioitu seuraava julkaisupäivä on tammikuussa 2019. Vuositasoisen kertoimen laskenta on muistiossa 4/VVVV.)
1/2019, 2/2019, 3/2019,
1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018
1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016
1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014

Täydennyskertoimen vertailuarvon laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2019.)
1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019
1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018
1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016
1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014

Perustekoron vertailuarvon laskentamuistiot (Julkaistaan, kun korko on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2019.)
1/2019, 2/2019
1/2018, 2/2018
1/2017, 2/2017
1/2016, 2/2016
1/2015, 2/2015
1/2014, 2/2014

Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun tasauskertoimen (k) laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2019.)
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien korotuskertoimien (iv) laskentamuistiot *) (Julkaistaan, kun kertoimet on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2019.)
2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

*) Vuonna 2016 ei tehty iv-korotuksia. Ks. TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteiden perustelut vuodelle 2016.