Perusteet

Laskuperusteiden mukaan määräytyvät työeläkelaitosten vakuutusmaksut sekä vastuuvelan ja eläkevastuun määrä.

Kustannustenjakoperusteiden mukaan jaetaan mm. kustannukset maksetuista eläkkeistä eläkelaitosten kesken.

Eläkesäätiöt

Laskuperusteet TyEL/TEL:n mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006


Eläkesäätiön TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen laskuperusteet
2008 alkaen2007, 2006


Eläkesäätiön TEL-maksun korjausperuste
2007 alkaen