Perusteet

Laskuperusteiden mukaan määräytyvät työeläkelaitosten vakuutusmaksut sekä vastuuvelan ja eläkevastuun määrä.

Kustannustenjakoperusteiden mukaan jaetaan mm. kustannukset maksetuista eläkkeistä eläkelaitosten kesken.

Eläkkeen korvaaminen lapsenhoidon tai opiskelun ajalta