Kertoimien laskentamuistiot

Kertoimien aikasarjat Työeläkelakipalvelussa

Kustannustenjaon q-kertoimien laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu syyskuussa 2020)
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Siirtymämaksun g-kertoimen laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu tammikuussa 2020)
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Eläketurvakeskuksen kustannuskertoimien laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu marraskuussa 2020)
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014