Perusteet

Laskuperusteiden mukaan määräytyvät työeläkelaitosten vakuutusmaksut sekä vastuuvelan ja eläkevastuun määrä.

Kustannustenjakoperusteiden mukaan jaetaan mm. kustannukset maksetuista eläkkeistä eläkelaitosten kesken.

Perusteet


Laskuperusteet


Laskuperusteissa määritellään, miten eläkelaitokset laskevat vakuutusmaksun ja vastuuvelan sekä eläkevastuun määrän.

Työeläkeyhtiöillä, eläkesäätiöillä ja -kassoilla sekä erityiseläkelaitoksilla ja julkisten alojen eläkelaitoksilla on omat laskuperusteensa. Laskuperusteet laaditaan erikseen eri lakien mukaista toimintaa varten sekä erikseen rekisteröidyn lisäeläketurvan mukaista toimintaa varten.  

Lue lisää


Kustannustenjaon perusteet


Kustannustenjakoperusteissa määritellään, miten vuosittaiset kustannustenjakoselvittelyt tehdään. Kustannustenjaonselvittelyt tehdään Eläketurvakeskuksessa ja niissä muun muassa jaetaan kustannukset maksetuista eläkkeistä eläkelaitosten kesken.

Lue lisää