Oikeuskäytäntö

Työeläkejärjestelmän keskeisin oikeuskäytäntö muodostuu vakuutusoikeuden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksistä. Lisäksi löytyy valikoituja, työeläkejärjestelmään liittyviä keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin tuomioistuimelta ja merkittäviä Eläketurvakeskuksen antamia yksityisen puolen työeläkelakien soveltamispäätöksiä ja –lausuntoja.

Perhe-eläkkeen myöntäminen takautuvasti yli kuuden kuukauden ajalta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK myönsi perhe-eläkkeen takautuvasti 11.1.2007 saapuneen hakemuksen perusteella 1.11.2005 lukien, koska lääketieteellisen selvityksen perusteella valittaja on ollut kykenemätön hoitamaan asioitaan ennen hakemista. Valittajalle oli määrätty edunvalvoja perhe-eläke hakemuksesta jättöajankohdasta lukien. Asiassa oli pätevä syy myöntää perhe-eläke pidemmältä ajalta kuin kuuden kuukauden ajalta takautuvasti.

Lainkohdat

Valtion perhe-eläkelaki 12 § sellaisena kuin se oli voimassa ennen 1.1.2007