Fischer-Lintjens Eläkkeen takautuva myöntäminen Hoitovakuutuksen saaminen takautuvasti Asetuksen 1408/71 tehokas vaikutus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Fischer-Lintjens asui vuoteen 1.5.2006 saakka Saksassa, minkä jälkeen hän muutti Alankomaihin. Lokakuusta 2004 lähtien hän sai leskeneläkettä Saksasta. Fischer-Lintjens sai vuodesta 2006 lähtien etuuksia Alankomaissa Saksan kustantamana. Fischer-Lintjensille myönnettiin Alankomaista eläke takautuvasti 1.5.2006 alkaen. Tästä johtuen Fischer-Lintjensin olisi pitänyt vakuuttaa itsensä Alankomaissa, koska Saksa ei enää takautuvasta eläkkeestä johtuen ollut vastuussa Fischer-Lintjensin hoidon kustannuksista. 

Tuomiossa pohdittiin,  onko kustannusvastuu hoidon osalta siirtynyt Alankomaiden tekemän eläkepäätöksen tekopäivästä vai takautuvasti myönnetyn eläkkeen alkamispäivästä. Tuomiossa päädyttiin siihen, että asetuksen 1408/71 artiklaa 27 on tulkittava siten, että eläke on katsottava maksetuksi siitä päivästä, kun eläke tosiasiallisesti alkaa. Siten Fischer-Lintjensillä olisi tullut Alankomaiden hoitovakuutus 1.5.2006 alkaen.

Lisäksi tuomiossa pohdittiin sitä, että voiko olla mahdollista, ettei eläkkeeseen takautuvasti oikeutettu voi samalla tavoin ottaa takautuvaa hoitovakuutusta. Tämän osalta ratkaisuna oli, asetuksen säännöt ovat esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, joka ei anna mahdollisuutta tällaisessa tilanteessa ottaa vakuutusta takautuvasti, jolloin henkilö jää ilman sosiaaliturvaa. 

 

Alkuperäinen tuomio

 

Lainkohdat

Asetus 1408/71 27 artikla, liitteen VI R jakson 1 kohdan a ja b alakohta