Eläkkeeseen oikeuttavat ansiot

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati hallinto-oikeuden määräämää palkkaa vastaavaa korvausta otettavaksi eläketulona huomioon.

TELK totesi, että saadun selvityksen mukaan hallinto-oikeus on määrännyt A:n työnantajan, ELY-keskuksen maksamaan A:lle valtion virkamieslain 56 §:n nojalla kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen, koska kaikkiin määräaikaisiin nimityksiin ei ole ollut riittäviä perusteita.

Valtion eläkelain (VaEL) 59 §:n 1 momentin mukaan eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon palkka tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. VaEL 59 §:n 2 momentissa on luettelo suorituksista, joita ei ainakaan pidetä 1 momentissa tarkoitettuna vastikkeensa. Kyseisen momentin 4 kohdassa on mainittu tällaisena työsopimuksen tai virkasuhteen päättämisestä maksettava korvaus tai muu vahingonkorvaus.

TELK totesi, että valtion virkamieslain 56 §:n mukainen kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus ei ole vastiketta tehdystä työstä vaan vahingonkorvaustyyppinen suoritus, minkä vuoksi sitä ei voida ottaa huomioon eläkkeeseen oikeuttavana työansiona.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Valtion eläkelaki 59 §