oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen ammatillisen kuntoutuksen myöntämisestä.

Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos hylkäsi A:n hakemuksen, koska eläkelaitoksen arvion mukaan uusi ammatti ei vähennä työkyvyttömyyseläkkeen uhkaa, joten ammatillista kuntoutusta ei pidetty tarkoituksenmukaisena.

A vaati ammatillisen kuntoutuksen myöntämistä, koska hän ei enää selviydy työstään astman ja kuulon aleneman vuoksi. Rakennustyömaalla hän ei kykene välttämään pölyjä. A katsoi, että työkyvyttömyyden uhka vähenee huomattavasti vaihtamalla työolo­suhteita.

A on 42-vuotias oppisopimuksella kalusteasentajaksi kouluttautunut mies, joka on työskennellyt 15 vuotta kalustetyöntekijänä rakennustyömailla. Hän on toiminut myös pääluottamusmiehenä. Aikaisemmin hän on työskennellyt lyhytaikaisissa töissä puistotyöntekijänä ja pelinhoitajana. Hänellä on myös auto- ja kuljetustekniikan opintoja ja sahausprosessinhoitajan opintoja. A:lle on myönnetty aikaisemmin ammatillista kuntoutusta työkokeiluun entisessä työssään huhtikuussa 2012. Työ on ollut kevennettyä kalusteasentajan työtä.

TELK totesi, että A:lla on todettu astma mutta ei ammattiastmaa. Lääkitys on auttanut astmaan, ja keuhkojen toimintakyky on kuvattu hyväksi. Kalusteasentajan työssä on ollut mahdollista käyttää hengityssuojaimia. Astma on lääkityksellä hoidettavissa ja uniapnean hoitona A:lla on kisko, josta hän on saanut apua. Vakavia psykiatrisia oireita A:lla ei ole todettu ja masennuksesta hän on oman kokemuksensa mukaan toipumassa huhtikuun 2015 lääkärilausunnon perusteella. Psykoterapiahoito jatkuu vielä kolme vuotta. Molempien korvien kuulo on heikentynyt vuodesta 2007 alkaen. A:lla on oikeassa korvassa soimista. Kuulon heikkenemisen vuoksi melutyötä ei ole toukokuun 2015 selvityksen mukaan pidetty suotavana ja kuulokojekuntoutusta on pidetty tarpeellisena.

A on hakenut yhteisöpedagogin (AMK) tai kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutuksen (HUMAK) tukemista ammatillisena kuntoutuksena.

TELK:n arvion mukaan A:n lievä astma ja psyykkiset ongelmat ovat hoidettavia sairauksia. Kun otetaan huomioon A:n kuulon heikkeneminen, TELK katsoi, että hänen edellytyksensä suoriutua haetuissa varsin pitkää koulutusta vaativissa tehtävissä eivät ole paremmat kuin tähänastisissa töissä. Kun otetaan huomioon lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet, TELK katsoi, ettei A:n hakemien ammatillisten kuntoutusten tukeminen ole tarkoituksenmukaista.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkalaki 25 §