Ammatillinen kuntoutus, kuntoutussuunnitelma

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A:n esittämä kuntoutussuunnitelma ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta ammatillisena kuntoutuksena on tarkoituksenmukainen.

TELK totesi, että A on 45-vuotias järjestelmäasiantuntija, joka on suorittanut ATK-ohjelmoijan ja PC-advisorin koulutukset. Hänen viimeisin työsuhteensa on päättynyt vuonna 2012. A:lla on esiintynyt pitkäaikaisia selän ja oikean lonkan kipuja. Kuvantamistutkimuksissa on selässä todettu ikääntymiseen liittyviä rappeumamuutoksia mutta ei merkittävää hermojuuripuristusta, välilevytyrää tai selkäydinkanavan ahtaumaa.  Lonkassa on todettu alkavaa nivelrikkoa sekä lonkkamaljan reunuksen repeämää.

A:lle on myönnetty työkokeilu ajalle 17.6.–14.9.2014. Työkokeilu on terveydellisistä syistä keskeytynyt 25.8.2014.

A on esittänyt ammatillisen kuntoutuksen toteuttamista Serti­fioitu järjestelmäasiantuntija -koulutuksen tai ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi) suorittamisen muodossa. TELK arvio asiassa saadun selvityksen perusteella, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen todennäköisesti johtaa A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. Esitettyä kuntoutussuunnitelmaa on näin ollen pidettävä tarkoituksenmukaisena.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 25 §