Työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä sairauspäivärahan päättymisestä eli 1.10.2013 lähtien.

Työntekijän eläkelain 32 §:n 2 momentin mukaan työntekijällä ei ole oikeutta ilman pätevää syytä työkyvyttömyyseläkkeeseen ennen kuin hänen oikeutensa työeläkelakien tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-rahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaiseen kuntoutusrahaan on päättynyt.

TELK totesi, että A on saanut sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa ajalla 28.9.2012–30.9.2013 ja ensisijaisuusajan päättymispäiväksi on vahvistettu 30.9.2013. Lisäksi hänelle on myönnetty lain 566/2005 mukaista kuntoutusta, johon liittyvä kuntoutusrahaoikeus on jatkunut 18.12.2013 saakka. A:n työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta 1.1.2014 on TyEL 32 §:n 2 momentin nojalla oikein määrätty, kun asiassa ei ole ilmennyt pätevää syytä eläkkeen maksamiseen aiemmalta ajalta.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 32 § 2 mom.