Oikeus luopumistukeen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänen luopumistukihakemuksensa hylättiin. Ratkaisusta äänestettiin (5–1)

A vaati luopumistuen myöntämistä. A:n mukaan tilan jatkaja B on aina ollut kirjoilla X:n kunnassa, missä tila sijaitsee. B pystyy tekemään palkkatyötään myös tilalta käsin. B:llä on kuitenkin asunto Helsingissä, koska se on järkevämpää kuin asua hotellissa ja Helsingistä X:n kuntaan pääsee helposti. B on myös mukana X:n kunnassa ja Pohjois-Karjalassa useissa luottamustoimissa, joissa pitää olla paikkakuntalainen ja valmis sitoutumaan asioiden hoitoon paikan päällä.

TELK totesi, että luovutuksensaaja B:n vakinainen osoite on väestörekisteritietojen mukaan edelleen maatilalla X:n kunnassa. B on työskennellyt helmikuusta 2013 alkaen Helsingissä ja hänellä on Helsingissä myös asunto. Helsingin ja X:n välinen etäisyys on yli 400 kilometriä. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan B:n työ vaatii tietyn määrän läsnäoloa Helsingin toimistolla, mutta B ei ole Helsingin toimistolla joka päivä. Työtä tehdään suurelta osin etätyönä. B on kertonut olevansa X:n kunnassa kunnallisten luottamustoimiensa takia lähes viikoittain. Pidemmät parin viikon tauot johtuvat lähinnä työhön liittyvistä työmatkoista.

TELK totesi, että ratkaisukäytännössä luovutuksensaajan asuinpaikkana on pidetty paikkakuntaa, jossa hän tosiasiallisesti asuu. Siten väestörekisteritietoihin merkityllä vakinaisella osoitteella ei ole asiassa merkitystä. Myös kasvinviljelytilan luovutuksensaajan on edellytetty asuvan lähtökohtaisesti sellaisella etäisyydellä tilasta, että luovutuksensaaja voi tarvittaessa käydä tilalla päivittäin eli käytännössä asuvan tavanomaisen työssäkäyntietäisyyden päässä tilasta. TELK katsoi, että B:n tilan ulkopuolella työskentelystä ja asumisesta saatujen tietojen perusteella, hän ei asu maatilalla tai sellaisella etäisyydellä siitä, että hän voi vastata maatalouden harjoittamisesta ja osallistua maatilan töihin säännöllisesti luopumistukilain edellyttämällä tavalla, minkä vuoksi luopumistuen myöntämisen edellytykset eivät täyty.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettu laki 15 § 1 mom. 6 kohta