Liikaa maksetun eläkkeen takaisinperintä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen liikaa maksetun etuuden takaisinperinnästä.

Työntekijän eläkelain 140 a §:n mukaisesti jos eläkkeensaajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty TyEL 94 §:ssä tarkoitettu ensisijainen etuus tai eläke, eläkelaitos voi ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista asian uudelleen.

TELK totesi, että vakuutusyhtiö Pohjola on päätöksellään 28.6.2013 myöntänyt A:lle tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa 17.5.2013 lukien ja jatkanut sitä eri päätöksillä 28.2.2014 saakka. Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha on TyEL 94 §:ssä tarkoitettu ensisijainen etuus.

A:lle oli myönnetty tapaturmapäiväraha jo ennen kuin eläkelaitos antoi 2.7.2013 päätöksen vanhuuseläkkeestä, joten eläkelaitos ei olisi saanut ilman A:n suostumusta tai poistoa hakematta oikaista vanhuuseläkkeen määrää 1.7.2013 lukien. TyEL 140 a §:n soveltamisen edellytykset eivät näin ollen täyty. Eläkelaitoksen 10.3.2014 antama vanhuuseläkkeen määrän oikaisupäätös, on mitätön sen lainvoimaisuudesta huolimatta. Näin ollen takaisinperinnältä puuttuu peruste.

TELK:n päätös ei ole lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 94 § ja 140 a §