Kuntoutusrahan lakkauttaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:n kuntoutusrahaa ei voida lakkauttaa 1.3.2014 lukien.

Työntekijän eläkelain 32 §:n 1 momentin mukaan kuntoutusraha tai työkyvyttömyyseläkkeensaajalle maksettava kuntoutuskorotus voidaan lakkauttaa, jos sen saaja kieltäytyy ammatillisesta kuntoutuksesta tai keskeyttää tällaisen kuntoutuksen ilman pätevää syytä.

Valituksenalaisella päätöksellä 27.2.2014 eläkelaitos on lakkauttanut A:n kuntoutusrahan, koska eläkelaitoksen saaman tiedon mukaan A:n työhönvalmennus on päättynyt 10.2.2014, eikä hän siten täytä kuntoutuksen saamisen edellytyksiä.

TELK totesi, että esitetyn selvityksen mukaan työnantaja on helmikuussa 2014 ilmoittanut eläkelaitokselle, että se keskeyttää A:n työhönvalmennuksen. Sittemmin A:lle on löytynyt uusi työhönvalmennuspaikka ja eläkelaitos on 28.3.2014 antamallaan päätöksellä jatkanut ammatillisena kuntoutuksena A:n perustutkintokoulutusta ja työhönvalmennusta ajalla 1.4.2014–30.9.2014 sekä myöntänyt 7.4.2014 antamallaan väliaikaisella päätöksellä kyseiselle ajalle kuntoutusrahan.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoo, että A ei ole kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta eikä hän ole keskeyttänyt kuntoutustaan ilman pätevää syytä. Eläkelaitoksen ei näin ollen olisi voinut lakkauttaa A:n kuntoutusrahaa 1.3.2014 lukien.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 32 §