Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä.

A on 50-vuotias ja hän työskentelee luovana asiantuntijana työsuhteessa. Terveydentilastaan esitetyn selvityksen mukaan A:lla on todettu astma ja kemikaaliallergioita. Astman johdosta A on joutunut välttämään tiloja, joissa on kosteusvauriomikrobeja. Astmaan on lisäksi liittynyt esimerkiksi äänen käheyttä.

Puhalluskokeissa on havaittu, että A:n uloshengityksen huippuvirtauksessa on astmalle tyypillistä vaihtelua. Varsinaisten spirometriakokeiden mukaan astma ei kuitenkaan ole vaikea-asteinen. Siihen ei liity huomattavaa virtausestymää eli obstruktiota ja astma pysyy hyvin lääkityksellä hallinnassa. Kemikaaliallergioiden vaikutus työkykyyn on vähäisempi.

Astman hoito ja hallinta edellyttävät, että A työskentelee pääasiallisesti tiloissa, joissa ei ole merkittävää kosteusvauriota. Työkykyä ei kuitenkaan arvioida tila- tai työpaikkakohtaisesti. Asianmukaisten työtilojen hankkiminen katsotaan yleisesti työnantajan asiaksi. Koska A:n astma ei puhalluskokeiden mukaan ole vaikea-asteinen, TELK katsoi, että A: työkyky ei ole heikentynyt työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti.

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Kunnallinen eläkelaki 24 § 1 ja 2 mom.