Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä.

A on 52-vuotias myyntijohtaja. A on koulutukseltaan yo-merkonomi ja hän on suorittanut akateemisen projektipäällikön koulutuksen. Hän on ollut myyntijohtaja noin 20 vuotta ja työskennellyt myös myyntipäällikkönä.

A:lla on dilatoiva kardiomyopatia (sydäntä laajentava sydänlihassairaus), jonka vuoksi hänellä on vuosittainen seuranta kardiologian poliklinikalla. Lisäksi A:lla on todettu COPD (keuhkoahtaumatauti) ja diabetes, joihin hänellä on lääkitykset. Merkittävää keuhkotoimintojen alenemaa ei ole kuvattu. A:lla on lisäksi selkäkipuja. Selässä on jäykkyyttä ja pitkään käveleminen ja istuminen lisäävät kipuoireita. Selän röntgentutkimuksessa on todettu rappeumamuutoksia, mutta selkäydinkanavan ahtaumaa tai hermojuuripuristusta ei ole kuvattu. Tilakuvauksen mukaan A saa selän eteentaivutuksessa sormet noin nilkkatasolle. Selän taaksetaivutus ei onnistu jäykkyyden vuoksi. Selän kierrot ovat lähes normaalit ja selän liikkeiden ei ole kuvattu aiheuttavan kipua. Varvas- ja kantapääkävelyt onnistuvat. A:lla on myös ollut virtsaamisongelmia, mutta rakkotumooria tai merkittäviä poikkeavia löydöksiä eturauhasessa ei ole todettu.

TELK totesi, että A:lla on sydänlihassairaus, mutta merkittävää sydämen vajaatoimintaa ei ole kuvattu. Lisäksi hänellä on keuhkoahtaumatauti ja diabetes, joiden ei katsota merkittävästi alentavan hänen työ- ja toimintakykyään. A:lla on selkäkipuja ja selän jäykkyyttä, mutta esitetyssä selvityksessä ei ole kuvattu merkittäviä poikkeavia toimintakykyä alentavia löydöksiä ja A:n toiminnallista tilaa voidaan pitää suhteellisen tyydyttävänä. TELK katsoi, ettei A:n työkyvyn voida arvioida heikentyneen laissa tarkoitetulla tavalla vähintään kahdella viidesosalla yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Sen vuoksi A:lla ei ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom.