Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä.

A on 60-vuotias palveluneuvoja, jossa ammatissa hän on työskennellyt vuodesta 1974 alkaen. Työ on ollut asiakaspalvelua päätteen ääressä. A on ollut osa-aikaeläkkeellä 1.12.2010 alkaen.

A:lla on masennusoireita, jotka liittyvät uupumukseen ja työpaikkaongelmiin. Masennusoireet ilmenevät ahdistuneisuutena, aloite- ja keskittymiskyvyttömyytenä sekä ärtyneisyytenä. A:lla ei ole esiintynyt todellisuudentajun häiriöön viittaavaa. A:lle on tehty psykologinen tutkimus, jossa hänen tiedollisen ja taidollisen suoritustasonsa on arvioitu vastaavan keskitasoa. Muisti- ja keskittymiskykytesteissä on todettu heikentymää verrattuna ikäryhmän normaalitasoon. A:n stressinsieto- ja psyykkinen prosessointikyky ovat tutkimuksen mukaan alentuneet masennuksen vuoksi. A:lla on masennusoireisiin lääkitys ja hänellä on myös ollut säännöllinen hoitokontakti.

TELK totesi, että A:lla on masennusoireita, jotka liittyvät kuormittavaan työtilanteeseen. Lääkärinlausunnoissa esitetyt kuvaukset A:n masennusoireista ja käytössä olleen hoidon tasosta eivät viittaa erityisen vaikea-asteiseen psykiatriseen sairauteen. TELK katsoi, että A:n oireet ovat siinä määrin lievät, ettei hänen työkykynsä ole ammatillisestikaan arvioiden heikentynyt vähintään kahdella viidesosalla yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan, eikä hänellä tämän takia ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 §, valtion eläkelaki 35 §