EU-eläkkeen siirtäminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati Euroopan unionin eläkejärjestelmään kertyneen eläkeoikeutensa siirtämistä Suomen eläkejärjestelmään.

TELK totesi perusteluissaan, että laissa eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen välillä (EosL) ei ole säädetty Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmästä karttuneen eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmään, ellei kysymys ole samalla EosL 4 §:n 2 momentin perusteella ensin Suomesta Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään siirretyn eläkeoikeuden palauttamisesta Suomen eläkejärjestelmään. Koska A:n Suomessa karttunutta eläkeoikeutta ei ole siirretty Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään, ei hänen Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmästä karttunutta eläkeoikeuttaan voida myöskään siirtää Suomen työeläkejärjestelmään EosL 12 §:n mukaisena eläkeoikeuden palauttamisena.

EU:n henkilöasetuksen VIII liitteen 11 artiklan 1 kohdan mukainen eläkeoikeuden siirtäminen unionin järjestelmästä on Suomen osalta toteutettu EosL 12 §:n mukaisena eläke-oikeuden palauttamisena. TELK katsoi, ettei Suomen lainsäädäntö ole ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa, koska EU:n henkilöstöasetus ei velvoita jäsenvaltiota ottamaan vastaan EU:n järjestelmässä karttuneita eläkeoikeuksia jäsenvaltion kansalliseen eläkejärjestelmään.

TELK:n päätös ei ole lainvoimainen.

Lainkohdat

Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä (EosL) 4 § ja 12 §