Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuuluminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi X Oy:n valituksen, jossa X Oy vaati, ettei sen työntekijä A:han sovelleta Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä hänen työskennellessään Ruotsin lipun alla olevalla aluksella.

TELK totesi perusteluissaan, että asiassa saadun selvityksen perusteella A on 1.5.–31.12.2010 työskennellyt työntekijänä sekä Suomessa että Suomen ja Ruotsin lipun alla olevilla aluksilla. Työnantajien kotipaikat tai liiketoimipaikat ovat olleet eri jäsenvaltioissa. Perusasetuksen 13 artiklan 1a kohdan mukaisesti palkkatyötä tavallisesti kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa tekevä henkilö on asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alainen, jos hän työskentelee useille yrityksille tai työnantajille, joiden kotipaikat tai liiketoimipaikat ovat eri jäsenvaltioissa. Tällöin ei edellytetä, että työskentely asuinmaassa muodostaa huomattavaa osaa kaikesta harjoitettavasta toiminnasta. A on näin ollen ollut kyseisenä aikana asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alainen.

A on aloittanut yrittäjätoiminnan Suomessa 1.1.2011. Hän on lisäksi 1.1.2011–27.6.2012 työskennellyt työntekijänä sekä Suomessa että Suomen ja Ruotsin lipun alla olevilla aluksilla. Työnantajien kotipaikat tai liiketoimipaikat ovat olleet eri jäsenvaltioissa. Perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaan henkilö, joka tavallisesti on palkkatyössä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana eri jäsenvaltioissa, on sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa hän on palkkatyössä, tai jos hän on palkkatyössä kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, 1 kohdan mukaisesti määritettävän lainsäädännön alainen. Koska A on yrittäjätoimintansa lisäksi työskennellyt useille yrityksille tai työnantajille, joiden kotipaikat tai liiketoimipaikat ovat eri jäsenvaltioissa, hän on 13 artiklan 1a kohdan mukaisesti ollut kyseisenä aikana asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alainen.

A on 28.6.–31.7.2012 työskennellyt Ruotsin lipun ja 1.8.2012 lukien Suomen lipun alla olevalla aluksella. Perusasetuksen 13 artiklan 1a kohdan mukaisesti, siinä muodossa kuin se on ollut voimassa 28.6.2012 lukien, palkkatyötä tavallisesti kahdessa tai useammassa maassa tekevä henkilö on asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alainen, jos hän harjoittaa huomattavaa osaa toiminnastaan tässä jäsenvaltiossa. A on näin ollen myös 28.6.2012 lukien ollut asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön alainen.

TELK katsoi, että A:han on sovellettava Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, koska hänen asuinmaanaan on 1.5.2010 ja sen jälkeen ollut Suomi.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (perusasetus) 13 artikla 1a ja 3 kohta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) n:o 987/2009 (täytäntöönpanoasetus) 14 artikla 5 ja 8 kohta)