Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 60-vuotias maanviljelijänä vuoteen 2006 saakka toiminut mies. Hän on tehnyt myös metsäkonetöitä. X:lle on vuonna 2000 tehty sydämen läppäleikkaus ja asennettu pysyvä sydämentahdistin. X:lla on esiintynyt pienessäkin rasituksessa rytmihäiriöitä ja hengenahdistusta. X:lla on verenpainelääkitys, veren runsasrasvaisuuteen vaikuttava lääkitys sekä verenohennus- ja nesteenpoistolääkitys. TELK totesi, että X:llä ei ole kuvattu vaikea-asteista sydänsairautta. Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen edellyttää riittävän vaikea-asteisia objektiivisia sairauslöydöksiä, ja sellaisia ei ollut todettu, minkä vuoksi X:llä ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelaki 47 §, työntekijän eläkelaki 35 §