Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 56-vuotias toimitilahuoltaja, jolla ei ole ammatillista pohjakoulutusta. X:n viimeinen työsuhde on päättynyt vuonna 2011. X:lla on verenpainetauti perussairautena, johon on lääkitys. Lisäksi X:llä on esiintynyt tuki- ja liikuntaelinkipuja. X:lla on todettu rintarangassa jäykistymistä ja lannerangassa lievää kieroutta sekä lonkissa limapussiärsytystä. Tukirangassa ei ole kuitenkaan todettu ikään nähden poikkeavia muutoksia eikä varsinaista selkäsairautta ole todettu, minkä vuoksi TELK katsoi, että X:lla on työkykyä jäljellä vähemmän selkää rasittavaan työskentelyyn, eikä hänellä ole tämän vuoksi oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 momentti