Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 57-vuotias hiekkapuhaltaja ja maalari. Näissä töissä X on työskennellyt noin 15 vuotta. Aikaisemmin X on työskennellyt autonhuoltajana ja traktorinkokoojana. X:lle on tehty sydämen ohitusleikkaus 2004, jonka jälkeen hänellä on edelleen rasituksen yhteydessä ollut oireita. Iskeemisia muutoksia tai rasitusrintakipuun viittaavaa ei ole todettu, ja kesäkuussa 2010 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan X:n fyysinen toimintakyky on heikentynyt lähinnä huonon kunnon vuoksi. X:lla on todettu polvissa nivelrikkomuutoksia ja olkapäissä kiertäjäkalvosinoireyhtymän tyyppisiä oireita. X:lla on selkäkipuja säteillen oikeaan alaraajaan. Selän eteen taivutus on rajoittunut, mutta kanta- ja varvaskävelyt ovat onnistuneet. Olkanivelten liikelaajuudet ovat normaalin rajoissa. X:lla ei ole todettu merkittäviä työkykyyn vaikuttavia kudosvaurioita tai aktiivista tulehduksellisuutta. TELK katsoi, että X:n työkyvyn ei voida arvioida heikentyneen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 momentti