Oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 51-vuotias insinööri, joka on viimeksi työskennellyt atk-suunnittelijana. X on ollut osatyökyvyttömyyseläkkeellä vuodesta 2008 alkaen. X on lapsuudessa sairastanut niveltulehduksen, jonka seurauksena on aiheutunut polvien nivelrikkoa. X on vuonna 1993 saanut lukinkalvon alaisen verenvuodon, josta on jäänyt neuropsykologinen oirekuva. X:lla on todettu selkärankareuma, jonka eteneminen on pysähtynyt ja lääkitys on lopetettu. X:n polvien nivelrikko ei ole merkittävästi edennyt osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntämisen jälkeen, ja neuropsykologinen oirekuva on ennallaan. Selkärankareumaan ei ole uudelleen aloitettu lääkitystä. X:lla on todettu masennusta ja kipuoireyhtymä. Masennuksen ei ole todettu aiheuttaneen yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työkyvyttömyysjaksoa, ja kipuoireyhtymästä ei aiheudu kudosvaurioita. Vakiintuneesti vakuutuslääketieteessä ei kipuoireyhtymää ole pidetty riittävänä syynä työkyvyttömyyseläkkeelle. Edellä mainittujen syiden vuoksi X:n työkyvyssä ei ole osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamisen jälkeen ole tapahtunut niin merkittävää muutosta, että X:n työkyky olisi heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla eli täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 35 § 1 ja 2 mom., valtion eläkelaki 35 § 1, 2 ja 4 mom.