Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on vaatinut valituksessaan työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. X on 58-vuotias vuorovaramies ja kuorimon apuhoitaja. X:llä ei ole varsinaista pohjakoulutusta ja hän on työskennellyt saman työnantajan palveluksessa vuodesta 1984 lukien. X:llä on alaselän kipuja ja tukirangassa on todettu iänmukaisia rappeumamuutoksia. Lisäksi X:llä on persoonallisuusongelmia, jossa ei ole tapahtunut muutoksia viime aikoina. X:llä on työuupumusta ja masennusta, jota on hoidettu lääkityksellä. X:llä ei ole kuvattu itsetuhoisuutta tai todellisuuden tajun häiriöitä. Tukirangassa ei ole todettu hermojuuripuristusta, välilevytyrää tai selkäydinkanavan ahtaumaa. TELK totesi, että X:n työkyky ei ole heikentynyt hänen vakuutetussa työssä osoittamaansa työkykyyn verrattuna yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan vähintään kahdella viidesosalla, eikä hänellä näin ollen ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

TyEL 35 §, 1 ja 2 mom., MyEL 47 § 1 ja 2 mom