Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänen ammatillista kuntoutusta koskeva kuntoutussuunnitelmansa hylättiin. A vaati ammatillisena kuntoutuksena työkokeilua sosiaalialalle sekä sosiaalialan koulutusta (AMK). A totesi, ettei hän kykene työskentelemään puutekniikan insinöörin koulutusta vastaavissa tehtävissä heikon näkökykynsä vuoksi. Sosiaalialalla hän mielestään pystyisi työskentelemään apuvälineitä hyväksi käyttäen. TELK myönsi A:lle oikeuden työkokeiluun, mutta hylkäsi valituksen muilta osin. A:lla on lapsuustyypin diabetes, joka on aiheuttanut molemminpuolisen silmänpohjarappeuman. Lisäksi A:lla on esiintynyt vasemman silmän lasiaisvuotoa. Nämä sairaudet ovat aiheuttaneet A:n näössä muun muassa viivojen vääristymistä, kyvyttömyyttä erottaa värejä sekä puutteita syvyysnäössä ja näkökentässä. Oireet heikentävät A:n työkykyä myös kevyessä toimistotyyppisessä työssä. TELK katsoi, että on tarkoituksenmukaista selvittää tarkemmin A:n työkykyä sosiaalialan työhön työkokeilun avulla ja piti työkokeilua siten tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena. Lisäksi TELK totesi, että haettua koulu-tusta ei voida myöntää A:lle ammatillisena kuntoutuksena tässä vaiheessa, koska ei ole osoitettu, että A näkövammastaan huolimatta selviytyisi koulutuksesta ja sosiaalialan työstä. TELK katsoi, ettei koulutus siten ole tarkoituksenmukaista ennen kuin on selvitetty työkokeilun avulla tai muutoin, pystyykö A työskentelemään sosiaalialalla. Tämän vuoksi TELK hylkäsi valituksen so-siaalialan koulutuksen osalta. Päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelain 25 §