Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on 50-vuotias merkonomin tutkinnon suorittanut asianajosihteeri. X:llä on monia toimistotyötä sisältäviä työsuhteita, ja viimeksi hän on työskennellyt asianajosihteerinä vuosina 1984 - 2006. X:llä on pitkäaikaisia selkävaivoja ja vasempaan alaraajaan säteileviä oireita. Tukirangan kuvantamistutkimuksessa on todettu kulumamuutoksia ja hermojuurta ahtauttavaa muutosta, mutta selkäydinkanavan ahtaumaa ei ollut todettu. X:n kehon taivutukset ovat tyydyttävät eikä toiminnallinen tila ole merkittävästi heikentynyt. X:llä on kipuja joihin on lääkitys, eikä yksin kipujen vuoksi X:n työ- ja toimintakykyä voida pitää pitkäaikaisesti ja merkittävästi heikentyneenä. Tämän vuoksi X:llä ei ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä.

Lainkohdat

TyEL 35 §, 1 ja 2 mom, KuEL 24 §, 1 ja 2 mom ja VaEL 35 § 1 ja 2 mom.