Työmatkakulukorvaukset katsottiin eläkkeen perusteena oleviksi työansioksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X Oy oli maksanut kahdelle työntekijälleen varsinaisen palkan lisäksi kulukorvauksia oman auton käytöstä kodin ja työpaikan välisistä työmatkoista. Matkakulukorvauksen maksamisesta oli toisen työntekijän kanssa sovittu työsopimuksessa osana palkkaa. Toisen työntekijän työsopimuksessa vastaavaa mainintaa matkakulukorvauksien maksamisesta osana palkkaa ei ollut.

ETK: Työmatkakulukorvaukset oli otettava huomioon eläkkeen perusteena olevina työansioina.

Kodin ja työpaikan välinen matka ei ole sellainen työmatka, josta työnantaja voi maksaa kustannusten korvauksen verovapaasti. Työnantajan ilmoituksen mukaan työntekijöille maksetuista matkakulukorvauksista oli suoritettu EPL:n
mukainen ennakonpidätys. Koska mainitut kustannusten korvaukset olivat kaikilta osiltaan EPL:n mukaista palkkaa korvauksen saajille, luettiin ne TEL:n ja myös TyEL:n mukaiseen eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Lainkohdat

TyEL 10 §, 70 §, TEL 7 § (sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2006 saakka)