Kahta apurahaa ei voinut yhdistää yhdeksi vakuutukseksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle oli myönnetty kaksi eri apurahaa, toinen ajalle 16.3.–30.6.2009 ja toinen 1.7.–31.12.2009. Apurahoilla oli eri myöntäjät. Ensimmäinen apurahajakso jäi alle neljän kuukauden, jolloin sen perusteella ei voida vahvistaa MyEL:n mukaista vakuutusta.
MyEL:n 10 a §:n mukaan jokaisesta apurahasta vahvistetaan oma vakuutuksensa.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelain 10 a §