TELK hylkäsi vaatimuksen opintokulujen vähentämisestä kokonaisuudessaan apurahatyöntekijän työtulosta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle oli myönnetty 12 kuukauden apuraha väitöskirjatyöhön. X ilmoitti, että koko apuraha menee kuluihin, sillä jo lukukausimaksukin on apurahaa suurempi. Apurahan myöntäjä on ilmoittanut, että apuraha on myönnetty sekä kuluihin, että itse väitöskirjatyöhön. TELK hylkäsi valituksen todeten, että apurahaa ei oltu myönnetty vain kulujen kattamiseen, jonka vuoksi apurahatyöskentely tulee vakuuttaa MyEL:n mukaan. Se, että apurahan määrä ei riitä kuluihin, on lähinnä apurahan suuruuteen liittyvä ongelma. TELK hyväksyi kuluiksi, kuten eläkelaitoskin, 50 % apurahan määrästä.

Vakuutusoikeus on antanut asiassa päätöksen (2073/2010/1910). VakO hylkäsi valituksen.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelain 21 §