Apurahansaajan MyEL-vakuutusta ei voitu päättää työhönmenon vuoksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli toiminut apurahalla viiden kuukauden ajan ennen työhönmenoaan. Tällöin 4 kk:n odotusaika täyttyy eikä MyEL:n 10 b §:n 2 momentin mukaan apurahansaajan vakuutusta voida keskeyttää palkkatyön vastaanottamisen vuoksi.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjän eläkelain 10 b §