Perhe-eläke

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työntekijäin eläkelain 4 a §:n 1 momentin mukaan työntekijän kuoltua suoritetaan edunsaajille perhe-eläkettä, jos työntekijällä oli kuollessaan oikeus tämän lain vähimmäisehtojen mukaiseen vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen tai jos hän sai mainittua eläkettä. Tälläisen edunjättäjän jälkeen edunsaajia ovat muun muassa leski, jonka kanssa edunjättäjä oli solminut avioliiton ennen kuin oli täyttänyt 65 vuotta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK39284
ELK1807/02

På svenska

Lainkohdat

TEL 4 a § 1 mom.