Valituksen tutkimiselle oli painava syy

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli lähettänyt valituskirjelmänsä postileiman mukaan torstaina, kun valitusaika päättyi seuraavana maanantaina. Valituskirjelmä saapui eläkelaitokseen tiistaina, eli valitusajan päättymisen jälkeen. Poikkeuksellisen pitkä postin kulkuaika katsottiin sellaiseksi painavaksi syyksi, jonka perusteella valitus voitiin myöhästymisestä huolimatta tutkia.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelain 21 c §