Kuolema ja pääsiäisen postinkululle aiheuttamat hidasteet olivat painavat syyt tutkia valitus myöhästymisestä huolimatta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ruotsissa asuva X oli saanut hylkäävän päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä 2.3.2004. Valitusaika tähän päätökseen päättyi 13.4.2004, joka oli pääsiäisen jälkeinen tiistai. X oli kuollut 6.4.2004.

X:n puoliso Y haki muutosta hylkäävään eläkepäätökseen 14.4.2004 saapuneella valituskirjelmällä. Y ilmoitti myöhästymisen syyksi X:n kuoleman ja pääsiäisen postinkululle aihettamat viivästykset. Valituskirjelmä oli jätetty Ruotsissa postin kuljetettavaksi 7.4.2004.

Eläkelautakunta katsoi, että Y:llä oli oikeus valittaa kielteisestä eläkepäätöksestä X:n oikeudenomistajana ja että X:n kuolema valitusaikana sekä pääsiäisen postinkululle aiheuttamat hidasteet muodostivat sellaisen painavan syyn, että valitus voitiin myöhästymisestä huolimatta tutkia.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelain 21 c §