Vanhuuseläkkeen tiedustelukirje rinnastettiin hakemukseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X asui Unkarissa ja oli täyttänyt 65 vuotta 10.11.2000. Hän tiedusteli 1.2.2001 saapuneella kirjeellä eläkelaitoksesta vanhuuseläkettään Suomesta, koska oli saanut kuulla, että Suomen vanhuuseläkeikä oli 65 vuotta. Samalla X ilmoitti työskentelyaikansa Suomessa.

Eläkelaitos vastasi X:lle kirjeellä, jossa se totesi, ettei X:llä ole lainkaan Suomessa vakuutettua työskentelyä eikä näin ollen työeläketurvaa. Rekisteritietojen mukaan X:n työsuhteet oli viety työsuhderekisteriin jo vuonna 1988. Rekisterin työskentelyajankohdat täsmäsivät X:n kirjeessään ilmoittamiin ajanjaksoihin.

X:n varsinainen vanhuuseläkehakemus saapui eläkelaitokseen 19.3.2003 ja eläkelaitos myönsi hänelle vanhuuseläkkeen 1.4.2003 lukien lykkäyskorotuksella korotettuna.

X valitti ja vaati vanhuuseläkettä maaliskuusta 2001 lukien.

Eläkelautakunta muutti eläkelaitoksen päätöstä ja myönsi X:lle vanhuuseläkkeen 1.3.2001 lukien katsoen, että X:n 1.2.2001 saapunut vapaamuotoinen tiedustelukirje vanhuuseläkkeestä on rinnastettava vanhuuseläkehakemukseen, jolloin vanhuuseläke myönnetään hakemusta seuraavan kuukauden alusta lukien.

Lainkohdat

Työntekijäin eläkelain 4 §:n 2 momentti