VELeläkkeestä vähennetään yhteensovittamaton KVTELeläke

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos myönsi muutoksenhakijalle vanhuuseläkkeen. Eläkettä määrättäessä valtion varoista maksettavasta eläkkeestä (VELeläke) vähennettiin kunnan palveluksen perusteella myönnetystä eläkkeestä (KVTELeläke) johtuva 192,77 euron vähennys.

Muutoksenhakija vaati, että KVTELeläkkeestä johtuva vähennys pienennetään ainakin 175,84 euroon kuukaudessa.

Valtion eläkelautakutna hylkäsi vaatimuksen.

Jos yksityisen kansakoulun tai harjaantumiskoulun palveluksessa ollut peruskoulun palvelukseen siirretty opettaja on ollut oikeutettu kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain mukaiseen eläkkeeseen, luetaan mainitun palvelussuhteen välittömästi siirtoa edeltänyt aika eläkeaikana valtion varoista suoritettavaan eläkkeeseen. VELeläkkeestä vähennetään KVTELeläke siltä osin kuin se perustuu samaan palvelusaikaan.

Muutoksenhakija työskenteli ajalla 1.8.1982–31.7.1985 kunnan harjaantumiskoulussa erityisopettajana ja siirtyi 1.8.1985 lukien kunnan peruskoulun palvelukseen. Kunnan palvelus ajalla 1.8.1982–31.7.1985 luetaan VEeläkkeeseen eläkeaikana. Muutoksenhakijalle kertyi kunnan palveluksesta lisäturva –säännöstön mukaan laskettua KVTELeläkettä. KVTELeläke lisäturvan tasoisena oli 192,76 euroa kuukaudessa. KVTELeläke myönnettiin yhteensovituksessa muodostuneen ylitteen vuoksi perusturvan mukaisena ja eläke
oli 175,84 euroa kuukaudessa.

VELeläkkeestä vähennetään KVTELeläke siltä osin kuin eläke perustuu samaan palvelusaikaan. KVTELeläke vähennetään sen määräisenä kuin se on ennen yhteensovitusta.

Lainkohdat

VEL 5 § Peruskoululain 102 §:n 4 momentti sellaisena kuin se oli voimassa laissa 476/1983