Valtion palveluksesta ennen laitoksen yksityistämistä karttuu eläkettä uuden edunsaajan -eläkesäännöstön mukaan

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos myönsi muutoksenhakijalle vanhuuseläkkeen 1.3.2004 alkaen uuden edunsaajan -eläkesäännöstön perusteella eli 65 vuoden eläkeiässä ja 60 prosentin eläkekarttuman mukaan. Yksityisestä palveluksesta eläkekassa oli myöntänyt muutoksenhakijalle lisäturvan mukaisen eläkkeen 58 vuoden eläkeiässä. Muutoksenhakija vaati valtion palveluksestaan vanhan edunsaajan -eläkesäännöstön ja lisäturvan mukaista eläkettä.

Valtion eläkelautakunta hylkäsi vaatimuksen.

Vanhalla edunsaajalla tarkoitetaan edunsaajaa, joka oli 31.12.1992 valtion eläkelain piiriin kuuluvassa yhdenjaksoisessa palveluksessa ja jonka palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan asti. Edellytyksenä on lisäksi, että edunsaaja on ollut palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta yhdenjaksoisesti jatkuneessa valtion palveluksessa ja että hänellä palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden viiden vuoden kuluessa on valtion palveluksesta eläkeaikaa yhteensä vähintään kolme vuotta (loppukarenssiehdot). Muuta kuin vanhaa edunsaajaa pidetään uutena edunsaajana. Uuden edunsaajan vanhuuseläkeikä on 65 vuotta ja eläkkeen karttumisprosentti 60.

Muutoksenhakija työskenteli valtion palveluksessa 2.7.1962 lukien. Laitos yksityistettiin 30.6.1995 ja työntekijät siirtyivät yhtiöitetyn laitoksen palvelukseen. Muutoksenhakija työskenteli 1.7.1995 lukien yhtiötetyn laitoksen palveluksessa aina yksityiseltä puolelta myönnetyn vanhuuseläkkeensä alkamiseen saakka. Laitoksen yksityistämisessä työntekijöille ei lainsäädännössä turvattu ennen laitoksen yhtiöittämistä olleesta valtion palveluksesta lisäturvan mukaista valtion eläkelain mukaista eläkettä.

Muutoksenhakijan valtion palvelus päättyi 30.6.1995 eikä valtion palvelus jatkunut yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan, joten loppukarenssiehdot eivät täyttyneet. Eläke myönnetään uuden edunsaajan -eläkesäännöstön mukaisesti.

Vakuutusoikeus on 28.3.2006 hylännyt päätöksestä tehdyn valituksen 28.3.2006 (VakO 10582/2004).


Lainkohdat

VEL1 §:n 3 momentti ja 4 §:n 1 momentti