Hautausapua ei suoriteta, jos edunjättäjä on kuollut 15.1.1992 jälkeen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Muutoksenhakija kuolinpesän edustajana vaati, että kuolinpesälle myönnetään hautausapu. Perusteluna vaateelle muutoksenhakija esitti, että edunjättäjä, joka oli jäänyt eläkkeelle 1.11.1971 lukien, oli 11.11.1969 tehnyt valinnan, jonka mukaan hänen jälkeensä maksetaan hautausapu.

Valtion eläkelautakunta hylkäsi vaateen hautausavusta.

Edunjättäjä oli valinnut vuoden 1969 loppuun mennessä, että hänen jälkeensä suoritetaan hautausapua 31.12.1968 voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Kuitenkin 15.12.1992 tuli voimaan lainmuutos, jonka mukaan hautausapua ei suoriteta vaikka edunjättä on valinnut hautausavun, jos edunjättäjä on kuollut 15.1.1992 jälkeen. Edunjättäjä oli kuollut 14.4.2003. Näin ollen hautausapua ei suoriteta.

Lainkohdat

Valtion perhe-eläkelain 4 § sellaisena kuin se on muutettuna 10.1.1992 annetulla lailla (6/92)