Työeläkekuntoutuksen piiriin kuuluminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Henkilöllä oli lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain alaisia ansioita joulukuusta 2000 tammikuuhun 2002. Hänen työskentelynsä oli päättynyt työssä tapahtuneeseen loukkaantumiseen. Kaiken kaikkiaan hän oli opintojensa päättymisen jälkeen työskennellyt ainakin viitenä vuotena. Hänellä oli oikeus niin sanottuun tulevan ajan eläkkeeseen. Ammatillisen kuntoutuksen
tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa henkilön yhteys työelämään katsottiin työeläkekuntoutuksen kannalta riittäväksi.

Lainkohdat

TEL 4 h § 1 ja 2 mom. (28.2.2003/188) LEL 13 a § (30.12.2003/1333)