Työeläkkeen pohjaosakorotuksen määrä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valtiokonttori myönsi edunsaajalle 50,00 euron suuruisen korotuksen 1.10.2003 lukien.

Muutoksenhakija vaati, että hänelle myönnetään suurempi pohjaosakorotus.

Valtion eläkelautakunta hylkäsi vaateen.

Työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovituksessa työeläkkeeseen aiheutunut vähennys korvataan. Eläke tarkistetaan, jos eläke on alkanut 1.7.1975 – 31.12.1995 välisenä aikana ja kansaneläkkeen pohjaosa on eläkkeiden yhteensovituksessa alentanut eläkkeen määrää eikä eläkkeeseen ole tehty uutta yhteensovitusta 31.12.1995 jälkeen.

Muutoksenhakijalle myönnettiin 1.5.1979 lukien työkyvyttömyyseläke ja eläke oli määrältään 375,73 euroa vuoden 1979 indeksitasossa. Eläkettä oli karttunut yhteensä 66 prosenttia eli julkisen alan lisäturva -eläkesäännöstön mukaisesti. Eläkkeen yhteensovituksessa otettiin huomioon 29,43 euron suuruinen kansaneläkkeen pohjaosasta aiheutuva vähennys. Näin ollen työeläkkeeseen aiheutunut vähennys korvataan niin kutsuttuna pohjaosakorotuksena.

Korotuksen määrän lakseminen
Jos eläke on myönnetty ja eläkettä on yhteensovitettu 1.1.1975 – 30.4.1985 välisenä aikana ja jos eläkesumma on suurempi kuin 864,10 euroa vuoden 1995 indeksitasossa, kokonaiskorotuksen määrä on 50 euroa kuukaudessa.

Muutoksenhakijan maksussa olevan eläkkeen määrä oli 1.237,30 euroa kuukaudessa 1.1.2003 ja eläke oli vuoden 1995 indeksitasossa 1.058,07 euroa kuukaudessa. Maksussa oleva eläkesumma on suurempi kun 864,10 euroa. Kokonaiskorotuksen määrä on näin ollen 50 euroa kuukaudessa.

Valitus vireillä VakOssa 612/2004/732.
VakOn päätös 1.3.2005; valitus hylätty.

Lainkohdat

Laki eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta