Työeläkkeen pohjaosakorotuksen määrä ja alkamisaika

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valtiokonttori myönsi edunsaajalle 1.10.2003 lukien 50.00 euron suuruisen korotuksen.

Muutoksenhakija vaati 106,76 euron määräistä korotusta ja korotuksen maksamista taannehtivasti.

Valtion eläkelautakunta hylkäsi vaatimuksen.

Työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovituksessa työeläkkeeseen aiheutunut vähennys korvataan. Eläke tarkistetaan, jos eläke on alkanut 1.7.1975 – 31.12.1995 välisenä aikana ja kansaneläkkeen pohjaosa on eläkkeiden yhteensovituksessa alentanut eläkkeen määrää eikä eläkkeeseen ole tehty uutta yhteensovitusta 31.12.1995 jälkeen.

Muutoksenhakijalle myönnettiin 1.8.1992 lukien vanhuuseläke ja eläke oli määrältään 1.252,34 euroa vuoden 1992 indeksitasossa. Eläkettä oli karttunut yhteensä 66 prosenttia eli julkisen alan lisäturva -säännöstön mukaisesti. Eläkkeen yhteensovituksessa 1.8.1992 otettiin huomioon 48,18 euron suuruinen kansaneläkkeen pohjaosasta aiheutuva vähennys. Maksussa olevan eläkkeenne määrä oli 1.490,60 euroa kuukaudessa 1.1.2003. Näin ollen työeläkkeeseen aiheutunut vähennys korvataan niin kutsuttuna pohjaosakorotuksena.

Pohjaosakorotuksen laskeminen
Kun edunsaajalle on myönnetty eläke julkisten alojen lisäturva -säännöstön mukaisesti ja jos eläke on myönnetty ja eläkettä on yhteensovitettu 1.5.1985 – 31.12.1995 välisenä aikana ja jos eläkesumma on 1.1.1995 suurempi kuin 784,24 euroa, kokonaiskorotuksen määrä kuukaudessa on yhtä suuri osa 73,50 eurosta kuin ylite on 734,97 eurosta. Työeläkkeeseen tuleva korotus on suuruudeltaan vähintään 5 euroa kuukaudessa ja enintään 50 euroa kuukaudessa. Korotuksen enimmäismäärää laskettaessa kokonaiskorotus muunnetaan vastaamaan vuodelle 2003 vahvistettua indeksilukua.

Muutoksenhakijalle maksettiin 1.1.2003 lukien 1.490,60 euron suuruinen kuukausittainen vanhuuseläke, joka oli vuoden 1995 indeksitasossa 1.274,68 euroa. Eläkesumman ja 784,24 euron erotus on 490,44 euroa (ylite). Ylitteen suhteellinen osuus 734,97 eurosta on 66,73 prosenttia. Kokonaiskorotuksen määrä on 66,73 prosenttia 73,50 eurosta eli 49,05 euroa vuoden 1995 indeksitasossa ja 57,35 euroa vuoden 2003 indeksitasossa. Kokonaiskorotuksen määrä rajataan 50 euroon kuukaudessa.

Korotuksen taannehtivuus
Eläkkeeseen tulevaa korotusta maksetaan 1.10.2003 alkaen. Korotusta ei makseta tätä edeltävältä ajalta.

Valitus vireillä VakOssa 450/2004/732.
VakOn päätös 1.3.2005; valitus hylätty.

Lainkohdat

Laki eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta