Varusmiespalveluksesta ei karttunut eläkettä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Muutoksenhakija vaati, että hänen valtion palvelukseensa kuuluu myös hänen varusmiespalvelusaikansa ajalla 15.10.1966–9.9.1967.

Valtion eläkelautakunta hylkäsi valituksen.

Aika asevelvollisena ennen 1.1.1967 luetaan eläkeajaksi, mikäli asevelvollisuusaika välittömästi liittyy valtion eläkelain mukaiseen palvelukseen.

Muutoksenhakija oli TEL:n mukaisessa työsuhteessa ajalla 1.12.1962 - 15.2.1965 ja edelleen ajalla 17.1.1966 - 19.7.1966, jonka jälkeen hän suoritti varusmiespalveluksen ajalla 15.10.1966 – 9.9.1967. Varusmiespalveluksen jälkeen hän työskenteli 28.9.1967 lukien TEL:n piiriin kuuluvassa työsuhteessa ja valtion palveluksessa vasta 1.2.1975 lukien. Varusmiespalvelus ei liity vättömästi valtion eläkelain mukaiseen palvelukseen, joten eläkettä määrättäessä asevelvollisuusaikaa ei lueta hyväksi valtion eläkelain mukaisena eläkeaikana.

Lainkohdat

VEL 1 § ja 6 § Valtion eläkelain voimaanpanolain 5 §