Ennen 1.1.1998 olleista rinnakkaisista palvelussuhteista myönnetään eläke erikseen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Muutoksenhakija vaati, että hänen valtion palveluksensa preparaattorina ajoilla 7.7.1997–9.8.1997, 3.3.1997–19.3.1997, 10.6.1996–16.7.1996 ja 7.3.1996–25.3.1996 otetaan huomioon eläkettä määrättäessä, palvelukset katsotaan kuuluvan hänen päätoimeensa ja päätoimen työaikaansa.

Muutoksenhakija oli työskennellyt yliopiston palveluksessa päätoimessa ajalla 15.3.1993 - 31.12.2001 eläinten hoitajana ja tutkimusapulaisena. Päätoimen lisäksi muutoksenhakija työskenteli lyhytaikaisissa rinnakkaisissa palveluksissa preparaattorina.

Valtion eläkelautakunta hylkäsi valituksen.

Ennen 1.1.1998 olleista rinnakkaisista palvelussuhteista eläke lasketaan erikseen. Kuitenkin eläkeoikeus on vähintään yhden kuukauden kestäneestä palvelussuhteesta ja erillinen eläkeoikeus on vähintään kaksi kuukautta päätoimen kanssa rinnakkain jatkuneista palvelussuhteista.

Muutoksenhakijan rinnakkaiset palvelukset ajoilla 7.7.1997–9.8.1997 ja 10.6.1996–16.7.1996 eivät jatkuneet samanaikaisesti päätoimien kanssa rinnakkain vähintään kahta kuukautta ja palvelukset ajoilla 3.3.1997–19.3.1997 ja 7.3.1996–25.3.1996 eivät jatkuneet vähintään kuukautta. Palveluksia ei otettu huomioon eläkettä määrättäessä.


Lainkohdat

VEL 1 §:n 4 mom. VEL 2 §:n 1 mom. 5 kohta