Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään siirrettävä eläkeoikeus lasketaan vapaakirjaeläkkeenä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Muutoksenhakija vaati, että Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään siirrettävä eläkeoikeus lasketaan 2,2 prosentin eläkekarttuman perusteella 1,5 prosentin karttuman sijasta eli lisäturvasäännöstön mukaisena eläkkeenä. Muutoksenhakijalle aikaisemmin myönnetty ja sittemmin 1.6.2000 lukien lakkautettu työkyvyttömyyseläke oli laskettu 2,2 prosentin eläkekarttuman perusteella eli vanhan edunsaajan -lisäturvaeläkesäännöstöä soveltaen.

Valtion eläkelautakunta hylkäsi valituksen.

Euroopan yhteisöjen palveluksessa olevalla virkamiehellä on oikeus siirtää Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään eläkeoikeus. Siirron kohteena on eläkeoikeus, joka siirtoon oikeutetulle on karttunut siirtomäärän laskentapäivään mennessä. Siirtomäärän laskentapäivä oli 16.2.2001 ja siirron kohteena oleva eläkeoikeus laskettiin niin kutsuttuna vapaakirjaeläkkeenä ja uuden edunsaajan -eläkesäännöstön mukaisesti.

Valitus vireillä VakOssa 6423/2003/751.
VakOn päätös 1.3.2005; valitus hylätty.


Lainkohdat

Lain eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä 4 § ja 7 §