Yritystoiminnan kesto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläketurvakeskus oli valvonnassa todennut, että X:llä oli verotuksessa yritystoiminnasta tuloja yrittäjien eläkelain vähimmäismäärän ylittävissä määrin. Eläketurvakeskus oli kehottanut X:ää ottamaan yrittäjäin eläkelain mukaisen vakuutuksen, johon X ei reagoinnut mitenkään. X ei ollut muutenkaan selittänyt Eläketurvakeskukselle yrittäjätoimintaansa.

Eläketurvakeskus antoi X:lle pakkovakuutuspäätöksen, katsoen, että hänen yritystoimintansa kuului yrittäjien eläkelain piiriin. X valitti ja esitti selvityksenään työtuntilistansa. X työskenteli työtuntiselvityksen perusteella enintään seitsemän päivää vuodessa yrityksessään ja työpäivät olivat täysin satunnaisia. X:n yritystoiminta oli erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä, jonka tuntiveloitus oli huomattavan korkea ja josta johtuen X:n verotettavat tulot muodostuivat yrittäjien eläkelain rajamäärän ylittäviksi jo pienelläkin työmäärällä.

X:n selvityksen perusteella sekä Eläketurvakeskus, että eläkelautakunta katsoivat, ettei X:n yritystoiminta kestänyt yhdenkjaksoisesti yrittäjien eläkelain edellyttämää neljää kuukautta ja eläkelautakunta kumosi pakkovakuutuspäätöksen.

Lainkohdat

YEL 1 §